Κάθε μήνα, κατά την αρχή της περιόδου, κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της και να φροντίσει για την ασφάλεια της. Αυτό είναι η αυτοεξέταση μαστού.
Οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη και αυτές που δεν έχουν πια περίοδο, μπορούν να ορίσουν μία συγκεκριμένη ημέρα του μήνα για να μην το αμελούν. Βοηθά τη γυναίκα να γνωρίσει το στήθος της και να είναι σε θέση να αντιληφθεί τυχόν αλλαγές. Υπάρχει σημαντικό έλλειμμα εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Πολλές γυναίκες είτε δεν αυτοεξετάζονται είτε αυτοεξετάζονται λάθος.

H Αυτοεξέταση Μαστού σε εικόνες

1.Κοιταζόμαστε στον καθρέπτη

Μπροστά στον καθρέπτη, κοιτάζουμε το στήθος μας από κοντά. Μπροστά, δεξιά και αριστερά, συγκριτικά δεξιά με αριστερά : Δέρμασχήμα – μέγεθος και θηλές έχουν αλλαγές;

Πρώτα με τα χέρια στο πλάι

Ύστερα με τα χέρια ψηλά

Τέλος, με τα χέρια στη μέση και γέρνοντας λίγο προς τα εμπρός

2.Κάνουμε Αυτοψηλάφηση μαστού

Η Αυτοψηλάφηση γίνεται κατά προτίμηση όταν είστε ξαπλωμένη. Εναλλακτικά πολλές γυναίκες προτιμούν να αυτοεξετάζονται όρθιες στο μπάνιο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δάκτυλα και όχι ολόκληρη η παλάμη. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν να εξετάζουν με απαλές κινήσεις όλη την έκταση του μαστού και της μασχάλης.

Αφού σηκώσουμε ψηλά το χέρι, ξεκινούμε από το έξω μέρος του στήθους

Αρχικά κάνουμε ψηλάφηση μασχάλης, ψάχνοντας για διογκωμένους λεμφαδένες

Συνεχίζουμε με το έξω μέρος του στήθους, προχωρώντας προς τη θηλή

Τελειώνουμε σε ύπτια θέση, ψηλαφώντας το έσω μέρος του στήθους προς το στέρνο

Μία φορά τον μήνα μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτόν τον εικονογραφημένο οδηγό αυτοεξέτασης του μαστού και κάνετε… την πρόληψη δώρο στον εαυτό σας.