Εξειδικευμένο Υπερηχογράφημα Μαστών Αναγκαιότητα & Χαρακτηριστικά

υπερηχογραφημα μαστων

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος κάθε γυναίκας μετά τα 40 έτη , για τον καρκίνο του μαστού, περιλαμβάνει μαστογραφικό και υπερηχογραφικό … Διαβάστε Περισσότερα

Τα Birads με απλά λόγια

Μαστογραφία: Μύθοι και πραγματικότητα

𝐓𝛊 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒 𝛔𝛆 𝛍𝛊𝛂 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐𝛄𝛒𝛂𝛗ί𝛂; 𝐓𝛊 𝛔𝛈𝛍𝛂ί𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒ά𝛏𝛈 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒; 𝚪𝛊𝛂𝛕ί 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛔𝛈𝛍𝛂𝛎𝛕𝛊𝛋ά 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒; Ας αναλύσουμε … Διαβάστε Περισσότερα