Τοποθέτηση marker προεγχειρητικής χημειοθεραπείας

Home » Επεμβατική ακτινολογία » Προεγχειρητικός έλεγχος μαστού » Τοποθέτηση marker προεγχειρητικής χημειοθεραπείας

Η τοποθέτηση ειδικού marker σήμανσης  μιας συμπαγούς βλάβης στο μαστό, γίνεται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις πριν την χειρουργική επέμβαση.

Η αρχική βιοψία της βλάβης (Core biopsy) που έχει προηγηθεί, έχει αναδείξει εκείνα τα ιδιαίτερα κυτταρικά χαρακτηριστικά που απαιτούν για θεραπευτικούς λόγους προεγχειρητική χημειοθεραπεία της κακοήθειας του οργάνου.

Καθώς οι κύκλοι χημειοθεραπείας εξαφανίζουν τον όγκο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τα όρια της βλάβης να μην είναι με ασφάλεια διακριτά από το χειρουργό όταν έρθει η χρονική στιγμή της χειρουργικής επέμβασης.

Το ειδικό αυτό marker επιτρέπει τον εντοπισμό της θέσης του όγκου, ώστε με ακρίβεια στη συνέχεια ο χειρουργός να οριοθετήσει τη θέση και την έκταση της χειρουργικής επέμβασης στο μαστό.

Πως γίνεται η τοποθέτηση του marker

Η τοποθέτηση  του marker γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο – ακτινοδιαγνώστη μαστού και υπό τοπική αναισθησία.

Μια ειδική βελόνα 18G που στον αυλό της περιέχει το marker, εισέρχεται στη βλάβη και ελευθερώνεται το marker εντός αυτής.

Το marker θα αφαιρεθεί αργότερα μαζί με τα υπολειπόμενα από τη χημειοθεραπεία κύτταρα της βλάβης  χειρουργικά.

Η τεχνική δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος ή φλεγμονής στο δέρμα είναι μικρότερη του 2%.