Τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού Hook

Home » Επεμβατική ακτινολογία » Προεγχειρητικός έλεγχος μαστού » Τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού Hook

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) αποτελεί πράξη σήμανσης μιας βλάβης στο μαστό, μορφώματος ή ομάδας  αποτιτανώσεων και γίνεται 1-2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους βλάβες, που δεν ψηλαφόνται κλινικά ή δεν εντοπίζονται εύκολα απεικονιστικά κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει κατάλληλα το χειρουργικό πεδίο και την έκταση της εκτομής.

Πως γίνεται η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Ηοοκ)

Η τοποθέτηση προεγχειρητικού συρμάτινου οδηγού (Hook) γίνεται υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση, από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο – ακτινοδιαγνώστη μαστού και υπό τοπική αναισθησία.

Το ειδικό άγκιστρο του συρμάτινου οδηγού «κλειδώνει» με ειδική τεχνική εντός της βλάβης και θα αφαιρεθεί αργότερα μαζί με αυτήν χειρουργικά.

Η τεχνική δεν έχει ουσιαστικά επιπλοκές καθώς η πιθανότητα μικρού αιματώματος ή φλεγμονής στο δέρμα είναι μικρότερη του 2%.