Στερεοτακτική βιοψία μαστού VAB

Η βιοψία μαστού με στερεοτακτική μέθοδο, αποτελεί σύγχρονη επεμβατική πράξη ιστολογικής ταυτοποίησης συμπαγούς μορφώματος  ή ομάδας αποτιτανώσεων του   μαστού με  κόπτουσα βελόνα και αναρρόφηση κενού (VAB).

Η μέθοδος αυτή, έχει αντικαταστήσει τη χειρουργική  βιοψία μιας μαστογραφικά εντοπιζόμενης βλάβης στο μαστό ή μιας ομάδας αποτιτανώσεων με ύποπτα για κακοήθεια χαρακτηριστικά.

Στην ουσία πραγματοποιείται λήψη ιστού (βιοψία ιστοτεμαχιδίων), στην περιοχή της εντοπιζόμενης βλάβης.

Τα ιστοτεμαχίδια παραδίδονται στον ιατρό  παθολογοανατόμο, που στη συνέχεια προσδιορίζει με ακρίβεια την ταυτότητα του ιστού, καλοήθη ή κακοήθη. 

Πώς γίνεται η στερεοτακτική βιοψία ;

Γίνεται καθοδηγούμενη υπό μαστογράφο σε καθιστή ή πρηνή θέση σε ειδική καρέκλα ή κρεβάτι βιοψιών και απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό.

Η πράξη πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρό  ακτινολόγο – ακτινοδιαγνώστη μαστού, με τοπική αναισθησία.

Λαμβάνονται μέτρα χειρουργικής αντισηψίας και αποστείρωσης του χώρου, των μηχανημάτων, του προσωπικού και χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα αποστειρωμένα υλικά.

Η διαδικασία περιλαμβάνει με ειδική τεχνική λήψη 6-8 ιστοτεμαχίων με ειδική βελόνα 10G, με σύστημα αναρρόφησης κενού, σε ειδικό καλάθι ενσωματωμένο στη βελόνα.

Τα ιστοτεμάχια  λαμβάνονται με μία και μοναδική είσοδο της βελόνας στο μαστό , αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί μικρή τομή στο δέρμα της περιοχής.

Στη συνέχεια τα ιστοτεμάχια  ακτινογραφούνται για να βεβαιωθεί η λήψη του σωστού υλικού.

Η ακρίβεια της μεθόδου είναι πολύ υψηλή. 

Χρονική διάρκεια και χαρακτηριστικά της στερεοτακτικής βιοψίας ;

Η μέθοδος διαρκεί 45 λεπτά και αμέσως μετά η εξεταζόμενη γυναίκα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η μέθοδος είναι πολύ καλά ανεκτή και απόλυτα ασφαλής.

Για την ημέρα της επέμβασης θα χρειαστεί εφαρμογή πάγου στην περιοχή για αποφυγή του οιδήματος και ένα απλό παυσίπονο επί πόνου, μετά το πέρας της διάρκειας της τοπικής αναισθησίας.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της και στις λοιπές δραστηριότητες της.