Μεγεθυντική

Β. Τι είναι και πώς γίνεται η μεγεθυντική προβολή ;

Η μεγεθυντική προβολή, είναι ουσιαστικά μια εντοπιστική προβολή με τεχνική μεγέθυνσης.

Γίνεται συμπληρωματικά μια κλασσικής προβολής ψηφιακής μαστογραφίας, σε συγκεκριμένο τμήμα του  μαστού, προς διευκρίνιση μιας πιθανής εστιακής παθολογίας, που έχει πολύ μικρό μέγεθος (π.χ ομάδα μικροαποτιτανώσεων) .

Η τεχνική εξέτασης περιλαμβάνει ειδικό  πίεστρο  και σύστημα μεγέθυνσης, γίνεται από τεχνολόγο ακτινολόγο , με την καθοδήγηση του Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη μαστού, σε σημείο του μαστού που έχει προκαθοριστεί και δεν διαφέρει χρονικά από μια απλή προβολή ψηφιακής μαστογραφίας.