Χαρτογράφηση μαστών με υπερήχους

Home » Μαστός » Υπερηχογράφημα μαστών » Χαρτογράφηση μαστών με υπερήχους

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος κάθε γυναίκας μετά τα 40 έτη , για τον καρκίνο του μαστού, περιλαμβάνει μαστογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχο.

Αν για την ψηφιακή μαστογραφία γνωρίζουμε αρκετά πράγματα , το υπερηχογράφημα μαστών και η αναγκαιότητα του συχνά γεννά πολλά ερωτηματικά. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα βασικότερα.

Ένα εξειδικευμένο υπερηχογράφημα μαστών (χαρτογράφηση) εκτελείται από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο (ακτινοδιαγνώστη μαστού), έχει ειδική τεχνική και ιδιαίτερα διαγνωστικά πλεονεκτήματα.

Τι είναι η χαρτογράφηση

  • Κάθε μαστός χωρίζεται ανατομικά σε 12 τμήματα που καλούνται χειρουργικές ώρες που μελετώνται διεξοδικά και απεικονίζονται ξεχωριστά.
  • Η εξέταση πλαισιώνεται με ξεχωριστή απεικόνιση της κάθε μασχάλης και στα 3 επίπεδα.
  • Στο τέλος ξεχωριστά μελετώνται οι θηλές και η οπισθοθηλαία περιοχή με ειδικές μεγεθυντικές προβολές.
  • Σε περίπτωση ευρήματος, συμπαγούς ή κυστικού τύπου αλλοίωσης, γίνεται ελαστογραφικός έλεγχος για τον προσδιορισμό της σύστασης του ευρήματος.
  • Διατίθενται 28 – 30 εικόνες συνολικά για τους 2 μαστούς και τις μασχαλιαίες χώρες και η εξέταση διαρκεί 20 – 30 λεπτά.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοπτικά

  1. Εξέταση αναλυτική που συμπληρώνει την ψηφιακή μαστογραφία.
  2. Απόλυτη ανατομική ταυτοποίηση ευρημάτων σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία ή την μαγνητική μαστογραφία.
  3. Υπερηχογραφική απεικόνιση με δυνατότητα αξιολόγησης των ευρημάτων από τον κλινικό ιατρό (χειρουργό μαστού ή γυναικολόγο).
  4. Η εξέταση αποτελεί μέτρο αναφοράς και σύγκρισης για μελλοντικούς επανελέγχους των μαστών, σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία .

Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού πολύ συχνά καλείται με το υπερηχογράφημα μαστών να οριστικοποιήσει τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός ευρήματος , συντελώντας καθοριστικά στην τελική διάγνωση .

Το κατάλληλο μηχάνημα υπερήχων και η ανάλογη τεχνική πλαισιώνουν την εμπειρία του, με σκοπό την ποιοτική ιατρική πράξη.