Λιπομέτρηση

Home » Οστεοπόρωση » Λιπομέτρηση

Τι είναι η Λιπομέτρηση;

Η εξέταση περιλαμβάνει την ανάλυση της μάζας του σώματος και στατιστική εκτίμηση της μάζας του λίπους και της σωματικής κατανομής του (υποδόριο ή σπλαχνικό).

Στη συνέχεια  γίνεται αξιολόγηση της θεραπευτικής προσέγγισης της παχυσαρκίας και του τύπου αυτής.

Πώς γίνεται η Λιπομέτρηση;

Η Λιπομέτρηση, πραγματοποιείται με την μέθοδο DXA και αποτυπώνει το λίπος και την σωματική κατανομή του.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι είκοσι λεπτά.

Ως εξέταση  πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται  καθώς το σωματικό λίπος συνδέεται άμεσα με διάφορες παθήσεις. 

Στο τέλος της εξέτασης ο εξειδικευμένος ιατρός ακτινολόγος, αξιολογεί τα ευρήματα και καταλήγει στην ανάλογη ιατρική έκθεση.