Τα Birads με απλά λόγια

𝐓𝛊 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒 𝛔𝛆 𝛍𝛊𝛂 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐𝛄𝛒𝛂𝛗ί𝛂;

 • Μια διεθνής ιατρική γλώσσα για το μαστό – ένας κώδικας επικοινωνίας
 • Αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολόγων (ACR)
 • Ένας αριθμός από το 1 έως το 6 που χαρακτηρίζει κάθε ιατρική γνωμάτευση που αφορά το μαστό

𝐓𝛊 𝛔𝛈𝛍𝛂ί𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒ά𝛏𝛈 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒;

 • Κάθε εύρημα σε μια ακτινολογική εξέταση του μαστού έχει κάποια χαρακτηριστικά καλοήθη ή κακοήθη
 • Στο τέλος της γνωμάτευσης ο ακτινοδιαγνώστης μαστού συγκεντρώνει όλα τα ευρήματα και δίνει ένα συνολικό αριθμό BIRADS για την εξέταση

𝚪𝛊𝛂𝛕ί 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛔𝛈𝛍𝛂𝛎𝛕𝛊𝛋ά 𝛕𝛂 𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒;

 • Με αυτόν τον διεθνή κώδικά επικοινωνούν όλες οι ιατρικές ειδικότητες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού
 • Με έναν διεθνή αριθμό γίνεται άμεσα αντιληπτό τι είδους βλάβη υπάρχει στο μαστό και τι πρέπει να γίνει θεραπευτικά στη συνέχεια

Ας αναλύσουμε με απλά λόγια τα 6 BIRADS

𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒 𝟎 Ανεπαρκής Εξέταση – Γνωμάτευση ατελής. Που σημαίνει:

 • Η εξέταση που έγινε δεν είναι επαρκής για να αξιολογηθούν τα ευρήματα.
 • Απαιτείται σύγκριση με προηγούμενο έλεγχο που δεν προσκομίζεται(π.χ προηγούμενη μαστογραφία)
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της απεικόνισης (π.χ εξειδικευμένες μαστογραφικές λήψεις ή υπέρηχος μαστού)
 • Η ασθενής δεν συνεργάζεται

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πρέπει να δοθεί άλλος χαρακτηρισμός στην κλίμακα BIRADS.

𝐁𝐈𝐑𝐀𝐃𝐒 𝟏 Εξέταση με φυσιολογικά ευρήματα. Που σημαίνει:

 • Δεν υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού:

Προληπτικός επανέλεγχος αναλόγως της ηλικίας και του ιστορικού.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟮 Εξέταση με καλοήθη ευρήματα Πιθανότητα κακοήθειας 0%. Που σημαίνει:

 • Ευρήματα με σαφώς καλοήθη χαρακτηριστικά απεικόνισης που δεν χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση ή
 • Ευρήματα που η καλοήθεια τους έχει αποδειχθεί με βιοψία.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

Προληπτικός επανέλεγχος αναλόγως της ηλικίας και του ιστορικού.

Παραδείγματα :

 • Απλές κύστες μαστού
 • Καλοήθεις αποτιτανώσεις
 • Ινοαδένωμα.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟯 Εξέταση με πιθανώς καλοήθη ευρήματα.

Πιθανότητα κακοήθειας έως 2%. Που σημαίνει:

 • Ευρήματα που φαίνονται καλοήθη, όμως χρειάζεται ακτινολογικός επανέλεγχος σε 6 μήνες , υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα έως 2% τα χαρακτηριστικά του ευρήματος να αλλάξουν.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

 • Επανέλεγχος με υπερηχογράφημα ή και εντοπιστική μαστογραφία, ανάλογα με το είδος του ευρήματος σε 6 μήνες.
 • Βιοψία συστείνεται σε ειδικές περιπτώσεις ( επιβαρυμένο ιστορικό, κλινική υποψία, επιθυμία γυναίκας)
 • Ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει μέχρι 3 φορές.

Μετά το εύρημα ή χαρακτηρίζεται καλόηθες ( BIRADS 2 ) ή ύποπτο για κακοήθεια ( BIRADS 4 ) και συστείνεται βιοψία.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟰𝗮 Εξέταση με ύποπτο κακοήθειας εύρημα

Πιθανότητα κακοήθειας 2% έως 10%. Που σημαίνει:

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία , υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν χαμηλή υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

Συστείνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟰𝗯 Εξέταση με ύποπτο κακοήθειας εύρημα

Πιθανότητα κακοήθειας 10% έως 50%. Που σημαίνει:

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία , υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν μέτρια υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

Συστείνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟰𝗰 Εξέταση με ύποπτο κακοήθειας εύρημα

Πιθανότητα κακοήθειας 50% έως 95%. Που σημαίνει:

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία , υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν υψηλή υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

Συστείνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟱 Εξέταση με εύρημα πολύ ύποπτο για κακοήθεια

Πιθανότητα κακοήθειας μεγαλύτερη από 95%. Που σημαίνει:

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία , υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία εξαιρετικά ύποπτων για κακοήθεια.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία.

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

Συστείνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

𝗕𝗜𝗥𝗔𝗗𝗦 𝟲 Εξέταση με εύρημα γνωστής κακοήθειας. Που σημαίνει:

 • Το εύρημα της εξέτασης είναι ήδη επιβεβαιωμένη κακοήθεια από βιοψία
 • Ο κωδικός 6 χρησιμοποιείται διαγνωστικά σε ειδικές περιπτώσεις.

-Παραδείγματα :

 • Σε μαγνητική τομογραφία που γίνεται προεγχειρητικά για αποκλεισμό συνύπαρξης πολλαπλών βλαβών στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό.
 • Σε ατελή χειρουργική εκτομή και ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου.
 • Σε παρακολούθηση ανταπόκρισης προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.