Εντοπιστική

Α. Τι είναι και πώς γίνεται η εντοπιστική προβολή ;

Η εντοπιστική προβολή γίνεται συμπληρωματικά μια κλασσικής προβολής ψηφιακής μαστογραφίας σε συγκεκριμένο τμήμα του  μαστού, προς διευκρίνιση μιας πιθανής εστιακής παθολογίας.

Η τεχνική εξέτασης περιλαμβάνει ειδικό μικρό πίεστρο , γίνεται από τεχνολόγο ακτινολόγο , με την καθοδήγηση του Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη μαστού, σε σημείο του μαστού που έχει προκαθοριστεί και δεν διαφέρει χρονικά από μια απλή προβολή ψηφιακής μαστογραφίας.