Μαγνητική μαστογραφία

Ο  προληπτικός ή και ο διαγνωστικός έλεγχος μιας γυναίκας, για τον καρκίνο του μαστού, μπορεί ενδεχομένως να απαιτήσει τη διενέργεια μαγνητικής μαστογραφίας.

Πρόκειται για ειδική, τεχνολογικά εξελιγμένη εξέταση των μαστών, με χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μαγνητικό τομογράφο.  

Πως γίνεται η μαγνητική μαστογραφία

 • Διεξάγεται σε πρηνή θέση σε ειδικό μαγνητικό τομογράφο 1,5 ή 3 Tesla.
 • Διαρκεί περίπου 30 – 40 λεπτά
 • Απαιτεί ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου (γαδολινίου) μέσω του οποίου γίνεται λειτουργική εκτίμηση των μαστών και των πιθανών παθολογικών ευρημάτων σε αυτούς.
 • Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού εκτιμά μορφολογικά τους μαστούς σε εικόνες τριών επιπέδων και λειτουργικά μέσω ειδικών καμπυλών και γραφημάτων κατανομής του ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοπτικά

 1. Εξέταση με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
 2. Διεξάγεται χωρίς χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
 3. Αποτελεί διαγνωστικό τρόπο διευκρίνισης ενός ύποπτου για κακοήθεια ευρήματος στο μαστό, που έχει προκύψει από την ψηφιακή μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα.
 4. Συνεισφέρει αποτελεσματικά  στη διάγνωση καρκινικών βλαβών, συμπληρωματικά της ψηφιακής μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος, ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνή σύσταση αδενικού ιστού ή σε γυναίκες με ενθέματα μαστών.
 5. Έχει ιδιαίτερη ένδειξη  εφαρμογής προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, σε νεαρές γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για να αναπτύξουν τη νόσο.
 6. Έχει ιδιαίτερη ένδειξη στον προεγχειρητικό έλεγχο γυναικών με διεγνωσμένο καρκίνο του μαστού, για την ανίχνευση πιθανών δευτερογενών εστιών πολύ μικρού μεγέθους, στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό.
 7. Έχει ιδιαίτερη ένδειξη στο μετεγχειρητικό έλεγχο γυναικών υπό θεραπεία για καρκίνο του μαστού, είτε για διερεύνηση πιθανής τοπικής υποτροπής, είτε για διερεύνηση του αποτελέσματος χημειοθεραπείας, σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού συχνά συνιστά τον έλεγχο μιας γυναίκας με μαγνητική μαστογραφία, όταν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις βάση ιστορικού ή όταν προκύπτουν ιδιαίτερα ευρήματα από τον προληπτικό ή διαγνωστικό έλεγχο με ψηφιακή μαστογραφία ή υπερηχογράφημα μαστών.