Ψηφιακή μαστογραφία 3D – Τομοσύνθεση

Home » Μαστός » Προληπτική και διαγνωστική μαστογραφία » Ψηφιακή μαστογραφία 3D – Τομοσύνθεση

Η ψηφιακή μαστογραφία αποτελεί τα τελευταία χρόνια την βασική εξέταση για την διάγνωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. 

Ωστόσο σε μαστούς με πυκνή σύσταση, καθώς η απεικόνιση είναι δισδιάστατη, περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό ο εντοπισμός παθολογιών.

Τα τελευταία χρόνια λύση στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει μία νέα τεχνολογική εξέλιξη : η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση.

Τι είναι η τομοσύνθεση;

Είναι τεχνική τρισδιάστατης (3D) ψηφιακής απεικόνισης, που ξεχωρίζει τους φυσιολογικούς ιστούς από μία ενδεχόμενη βλάβη.

Ο μαστός απεικονίζεται με πολλαπλές λεπτές τομές πάχους 1 χιλιοστού, υπό διαφορετικές γωνίες, σε μία μόνο σάρωση.

Η τελική τρισδιάστατη εικόνα, επιλύει το πρόβλημα της επιπροβολής των ανατομικών δομών , αυξάνοντας την διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.

Η όλη διαδικασία εκτέλεσης  έχει πολύ χαμηλό επίπεδο ακτινοβολίας, σχεδόν ίδιο με την συμβατική ψηφιακή μαστογραφία.

Πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης

  • Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ψευδούς διάγνωσης
  • Η διαγνωστική ακρίβεια είναι μεγάλη ακόμα και σε μικρού μεγέθους βλάβες
  • Απαιτούνται σπανιότερα εντοπιστικές λήψεις και συμπληρωματικό υπερηχογράφημα.
  • Μπορεί να γίνει διαγνωστικά μόνο σε έναν μαστό ή μόνο σε face ή profile προβολή , συμπληρωματικά της απλής ψηφιακής μαστογραφίας.
  • Η ακρίβεια διάγνωσης, στην απλή ψηφιακή μαστογραφία είναι της τάξεως του 93-94%, ενώ στην 3D ψηφιακή με τομοσύνθεση φτάνει το 98%.
  • Οι τελικές εικόνες είναι προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας , γεγονός που κρατά την δόση ακτινοβολίας πολύ χαμηλή, προστατεύοντας την εξεταζόμενη γυναίκα.

Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν τομοσύνθεση;

  • Συνιστάται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς και σε νεαρές γυναίκες 40-50 ετών που έχουν ιστορικό κληρονομικότητας.
  • Ενδείκνυται διαγνωστικά ως συμπληρωματική εξέταση της απλής ψηφιακής μαστογραφίας, αν βρεθεί κάποιο ύποπτο εύρημα.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η 3D ψηφιακή τομοσύνθεση αποτελεί τεχνολογικά την «αιχμή του δόρατος» στην τεχνική της σύγχρονης μαστογραφίας, επιλύοντας πολλές δυσκολίες διάγνωσης, ιδιαίτερα σε  γυναίκες με μαστούς πυκνής σύστασης.