Ειδικές λήψεις ψηφιακής μαστογραφίας

Home » Μαστός » Προληπτική και διαγνωστική μαστογραφία » Ειδικές λήψεις ψηφιακής μαστογραφίας

Η ψηφιακή μαστογραφία αποτελεί τα τελευταία χρόνια την βασική εξέταση για την διάγνωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Ωστόσο για ειδικούς διαγνωστικούς λόγους μπορεί να χρειαστούν ειδικές πρόσθετες λήψεις – προβολές σε έναν μαστό, μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μαστογραφίας ή ακόμα και μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα  συστήσει ο ειδικός Ακτινοδιαγνώστης μαστού.

Δύο είναι οι κυριότερες από τις προβολές αυτές :

Α. Η εντοπιστική προβολή σε έναν μαστό

Β. Η μεγεθυντική προβολή σε έναν μαστό