Εξειδικευμένο Υπερηχογράφημα Μαστών Αναγκαιότητα & Χαρακτηριστικά

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος κάθε γυναίκας μετά τα 40 έτη , για τον καρκίνο του μαστού, περιλαμβάνει μαστογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχο.

Αν για την ψηφιακή μαστογραφία γνωρίζουμε αρκετά πράγματα , το υπερηχογράφημα μαστών και η αναγκαιότητα του συχνά γεννά πολλά ερωτηματικά. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα βασικότερα.

Ένα εξειδικευμένο υπερηχογράφημα μαστών (χαρτογράφηση) εκτελείται από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο (ακτινοδιαγνώστη μαστού), έχει ειδική τεχνική και ιδιαίτερα διαγνωστικά πλεονεκτήματα.

Λίγα λόγια για την τεχνική:

  • Διάρκεια εξέτασης τουλάχιστον 20 λεπτά.
  • Ο κάθε μαστός χωρίζεται απεικονιστικά σε 12 χειρουργικές ώρες που μελετώνται διεξοδικά και απεικονίζονται ξεχωριστά.
  • Η εξέταση πλαισιώνεται με ξεχωριστή απεικόνιση της κάθε μασχάλης.
  • Στο τέλος ξεχωριστά μελετώνται οι θηλές και η οπισθοθηλαία περιοχή.
  • Διατίθενται τουλάχιστον 28 εικόνες συνολικά για τους 2 μαστούς και τις μασχαλιαίες χώρες. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοπτικά:

  1. Εξέταση αναλυτική που συμπληρώνει την ψηφιακή μαστογραφία.
  2. Απόλυτη ανατομική ταυτοποίηση ευρημάτων σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία ή την μαγνητική μαστογραφία.
  3. Υπερηχογραφική απεικόνιση με δυνατότητα αξιολόγησης των ευρημάτων από τον κλινικό ιατρό (χειρουργό μαστού ή γυναικολόγο).
  4. Η εξέταση αποτελεί μέτρο αναφοράς και σύγκρισης για μελλοντικούς επανελέγχους των μαστών, σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία .

Ο ακτινοδιαγνώστης μαστού πολύ συχνά καλείται με το υπερηχογράφημα μαστών να οριστικοποιήσει τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός ευρήματος , συντελώντας καθοριστικά στην τελική διάγνωση . Το κατάλληλο μηχάνημα υπερήχων και η ανάλογη τεχνική πλαισιώνουν την εμπειρία του, με σκοπό την ποιοτική ιατρική πράξη.