Καρκίνος μαστού: Ο ρόλος της πρόληψης στην τελική θεραπεία

Φόβος ή πραγματικότητα ο καρκίνος του μαστού υπάρχει στη ζωή κάθε σύγχρονης γυναίκας σε όλο τον κόσμο.

Ως φόβος επηρεάζει την σκέψη και τον ψυχισμό της μετά από σχετικά γεγονότα στο οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό της περιβάλλον.

Ως πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως μετά από μια κλινική εξέταση στο γυναικολόγο, μετά από ένα ψηλαφητό τυχαίο εύρημα στο μαστό, μετά από την ροή υγρού ή αίματος από τη θηλή, μετά από μια δυσάρεστη διάγνωση μαστογραφίας.

Και τότε τι ;

Αφήνει η γυναίκα τον φόβο να την καταβάλλει στην πρώτη περίπτωση ή την πραγματικότητα να την νικήσει στη δεύτερη ;

Όχι βέβαια !

Στις ημέρες μας η σύγχρονη ιατρική γνώση και τεχνολογία, προσφέρουν ικανές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας για να παλέψει η γυναίκα.

Να παλέψει και να διαγνώσει έγκαιρα την νόσο.

Να διαγνώσει έγκαιρα με τον σωστό τρόπο και να θεραπεύσει στην συνέχεια με την βοήθεια της κατάλληλης ιατρικής και κοινωνικής ομάδας.

Χειρουργός μαστού, Ακτινοδιαγνώστης, Ογκολόγος , Παθολογοανατόμος, Ψυχολόγος, Οικογένεια , Φίλοι, Συνάδελφοι κ.ά. Όλοι συμμετέχουν ανάλογα σε αυτό.

Κλινική εξέταση, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική μαστογραφία, κατευθυνόμενη βιοψία, χειρουργική και φαρμακευτική ογκολογική θεραπεία, σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξελίσσονται καθημερινά παγκοσμίως και βρίσκονται στην υπηρεσία της γυναίκας.  

Ο καρκίνος του μαστού αν διαγνωστεί σωστά και έγκαιρα θεραπεύεται.

Προϋπόθεση για αυτό 3 λέξεις : Ορθός προληπτικός έλεγχος.