Ήρθα για πρώτη φορά σε αυτό το κέντρο συστημένη…δεν το ήξερα ότι λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια. Τα 5 αστέρια είναι λίγο. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!! Σε όλο το προσωπικό και ειδικά τον ιατρό τον κύριο Καρυακατζή ο οποίος ήταν πολύ σχολαστικός με την χαρτογράφηση του μαστού και για τις λεπτομέρειες οι οποίες διαπιστώθηκαν και από τον ιατρό μου. Τα συγχαρητήρια είναι και από τον ιατρό μου!